Het hokbezoek met aansluitend de BBQ gaan niet op de geplande datum(19 mei) door.

Zodra een andere datum bekend is zal dit hier bekend worden gemaakt!

 

De Championshow 2018 gaat helaas niet door!