Welkom bij de kleindierenvereniging Pels en Pluim Zuidwolde

De vereniging is opgericht op 28 december 1964. Pels en Pluim Zuidwolde is een kleindierenvereniging met 82 leden (waarvan 4 jeugdleden en 2 combinaties) en 3 donateurs. Onze leden houden zich bezig met, of ondersteunen, de houderij en fokkerij van: Hoenders, Dwerghoenders, Watervogels, Konijnen, Sierduiven en Kwartels. Dit houdt in dat zij o.a. trachten oude rassen van bovenstaande diersoorten in stand te houden. Sommigen trachten ook kleurslagen van oude rassen terug te fokken.

Wij toetsen de kwaliteit op de jaarlijkse verenigings-tentoonstelling waar ongeveer 50 fokkers hun dieren laten keuren door officiële keurmeesters. De keurmeesters zien er op toe dat de dieren goed zijn verzorgd en voldoen aan de in de standaard voorgeschreven raseigenschappen voor het betreffende dier. De keurmeester geeft de dieren punten en schrijft op wat er beter kan. Het dier dat daarbij naar het oordeel van de keurmeesters het beste scoort wordt kampioen van de tentoonstelling.

Tatoeëren konijnen

Om konijnen te kunnen showen op tentoonstellingen, moeten deze worden getatoeëerd!

Het tatoeëren wordt gedaan door:
Folkert Hester
‘t Holweg 1
Veeningen
Van 10:00 – 11:30uur. (voor data kijk bij Agenda)
Voor vragen kun je terecht bij
Anne Steenbergen Tel. 0528-391518

Ringen Duiven

Om duiven te kunnen showen op tentoonstellingen, moeten deze worden geringd!

Ringen voor duiven zijn te bestellen bij:
Jan Hendrik Zanting

Ringen Hoenders

Om hoenders te kunnen showen op tentoonstellingen, moeten deze worden geringd!

Ringen voor hoenders zijn te bestellen bij:
Anne Steenbergen