Lidmaatschap vereniging Pels en Pluim

 

Als u lid wilt worden van onze vereniging print dit

Aanmeldingsformulier uit en stuur het dan naar:

 

Roelof Courtz

Burg. Tonckensstraat 31

7921 KA Zuidwolde

Of via de Email: pelsenpluimzuidwolde@kpnmail.nl

Contributie voor Pels en Pluim:

15 euro per jaar voor Sr leden

5 euro per jaar voor Jr leden

Als u actief aan tentoonstellingen wilt deelnemen, moet u ook lid worden van de

Nederlandse bond van Kleindier liefhebbers of bij sierduiven de Ned. Bond van

Sierduivenhouders.

Zonder dit lidmaatschap kunt u uw dieren niet laten keuren.